Voorwaarden
Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie, gedeponeerd op 8 januari 2002 onder nummer 6/2002 ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam.

Retourneren
Wij willen natuurlijk dat u tevreden bent met alles wat u op SND.nl koopt. Mocht een artikel onverhoopt niet aan uw verwachtingen voldoen, is er iets misgegaan met de bezorging of heeft u een klacht? Neem dan contact met ons op.

Wij helpen u graag en staan altijd voor uw klaar om het probleem zo snel mogelijk op te lossen! U kunt bellen naar de klantenservice: 045-5413045 op maandag tot en met vrijdag van 09:00-17:00 uur of een e-mail sturen naar office@snd.nl .

Levering
Alle postorders besteld vr vrijdag 12.00 uur worden woensdag geleverd door PostNL (mits op voorraad).
Alle afhaalorders besteld vr maandag 12.00 uur staan af woensdag 08.00 uur gereed.

Auteursrecht
Alle afbeeldingen, teksten, documenten, beelden en geluiden die op de website voorkomen, zijn auteursrechtelijk beschermd. De bescherming geldt in de ruimste zin van het woord. Voor publicatie, distributie of overdracht daarvan is voorafgaande schriftelijke toestemming vereist.

Aansprakelijkheid
SND sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade (direct, indirect en gevolgschade) die is ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de site en/of inhoud van de site. SND is op geen enkele manier verantwoordelijk voor het optreden van fouten en andere onvolkomenheden op de site. SND geeft geen enkele garantie dat de inhoud en/of het gebruik van de site bezoekers van de site vrijwaart van virussen en/of andere schadelijke toepassingen. SND geen enkele aansprakelijkheid veroorzaakt door virussen, gemoeid met het gebruik van deze website, de doorgelinkte sites dan wel het verzenden van (automatische) e-mailberichten.

Derden
Op de site van SND staan links naar andere sites. SND is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Alle op deze site genoemde prijzen, aanbiedingen, afbeeldingen, percentages en tarieven zijn onder voorbehoud van eventuele fouten. Afbeeldingen kunnen afwijken van het daadwerkelijke product. SND kan te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en correcties aanbrengen in de website en in deze bepalingen en voorwaarden.

Logo Tourist Service